Instrukcje

Wybór rotacji (zmiany) IP mobilnego proxy

  • 11 maj 2024, 19:13
  • 2 minut

Czym jest Rotacja IP?

Rotacja IP to proces automatycznej zmiany zewnętrznego adresu IP mobilnego proxy. Zapewnia to użytkownikowi nowy adres IP, co zwiększa poziom anonimowości i bezpieczeństwa. Technicznie jest to realizowane poprzez ponowne podłączenie urządzenia mobilnego (na którym znajduje się proxy) do sieci operatora komórkowego.

Jakie rotacje proxy są dostępne w OnlineProxy?

  • Mamy proxy współdzielone (publiczne proxy) bez zmiany IP, rotacja na nich jest niedostępna.
  • Mamy proxy współdzielone (publiczne proxy) z automatyczną nieprzerwaną rotacją (zmianą) IP co 2-5 minut, bez możliwości ręcznego sterowania
  • Mamy prywatne proxy z elastyczną konfiguracją rotacji IP.

Dostępne ustawienia rotacji IP dla prywatnych proxy OnlineProxy:

  • Możliwość włączania i wyłączania automatycznej zmiany IP (rotacji)
  • Możliwość ustawienia częstotliwości automatycznej rotacji od 1 do 30 minut
  • Możliwość zmiany IP za pomocą linku URL
  • Możliwość zmiany IP za pomocą API

Zalety Rotacji IP

Poprawiona Anonimowość

Rotacja IP pomaga ukryć prawdziwą tożsamość użytkownika, tym samym zwiększając poziom anonimowości w internecie.

Unikanie blokad

Regularna zmiana adresów IP pozwala uniknąć blokady na podstawie adresu IP.

Bezpieczeństwo

Zmiana adresów IP minimalizuje ryzyko związane z długotrwałym korzystaniem z tego samego IP.

Skuteczność w Scrapingu

Rotacja IP jest szczególnie przydatna podczas scrapingu, ponieważ pozwala uniknąć ograniczeń i blokad ze strony serwerów internetowych.

Zastosowanie Rotacji IP

Scraping

Pozwala na automatyczne zbieranie danych z stron internetowych, minimalizując ryzyko blokady.

Marketing i Reklama

Stosowane do prowadzenia kampanii marketingowych i analizy platform reklamowych bez ryzyka blokady.

Bezpieczeństwo i Wywiad

Przydatne do prowadzenia poufnej działalności online, wymagającej wysokiego poziomu anonimowości.

Wypróbuj nasze mobilne serwery proxy

W OnlineProxy znajdziesz mobilne proxy z całego świata z dziennymi taryfami zaczynającymi się od 0,7 $ i rotacją IP. Serwery proxy doskonale nadają się do zadań służbowych. Gwarantujemy jakość lub zwracamy pieniądze.

Rejestr