Instrukcje

Jak skonfigurować proxy w systemie operacyjnym Linux

  • 31 maj 2024, 20:31
  • 1 minuta

Konfiguracja proxy na Linuxie

Aby skonfigurować proxy na Linuxie, należy uruchomić wiersz poleceń i wprowadzić jeden z poniższych parametrów:

export ftp_proxy="http://proxy-server:port"
export http_proxy="http://proxy-server:port"
export https_proxy="https://proxy-server:port"
export socks_proxy="socks://proxy-server:port"

W tych parametrach proxy-server to adres IP, który otrzymałeś. A port to przydzielony port. W rezultacie gotowa linia może wyglądać tak:

export https_proxy="https:"http://138.128.58.157:8000"

Jeśli proxy wymaga uwierzytelnienia, wprowadź następującą składnię:

export ftp_proxy="ftp://user:password@proxy-server:port"
export http_proxy="http://user:password@proxy-server:port"
export https_proxy="https://user:password@proxy-server:port"
export socks_proxy="socks://user:password@proxy-server:port"

Jeśli hasło zawiera znaki specjalne, należy je zamienić na kody ASCII. Oto tabela , z której można je wziąć.

Na przykład symbol @ powinien zostać zamieniony na „%40”.

Inną opcją jest skonfigurowanie połączenia za pomocą plików konfiguracyjnych. Aby to zrobić, należy edytować plik z uprawnieniami roota /etc/environment i dodać składnię:

https_proxy="https://user:pass@proxy:port/"
http_proxy="http://user:pass@proxy:port/"
ftp_proxy="ftp://user:pass@proxy:port/"
socks_proxy="socks://user:pass@proxy:port/"

Jeśli proxy nie wymaga uwierzytelnienia, linie powinny wyglądać tak:

ftp_proxy="http://proxy-server:port"
http_proxy="http://proxy-server:port"
https_proxy="https://proxy-server:port"
socks_proxy="socks://proxy-server:port"

Po zastosowaniu ustawień zrestartuj komputer, a następnie uruchom proces init - główny proces w systemie, od którego wszystkie procesy potomne otrzymają proxy.

Wyłączenie proxy na Linuxie

Aby to zrobić, wprowadź jeden z poniższych parametrów w wierszu poleceń:

Unset rsync_proxy/
Unset http_proxy /
Unset ftp_proxy/
Unset http_proxy.
Wypróbuj nasze mobilne serwery proxy

W OnlineProxy znajdziesz mobilne proxy z całego świata z dziennymi taryfami zaczynającymi się od 0,7 $ i rotacją IP. Serwery proxy doskonale nadają się do zadań służbowych. Gwarantujemy jakość lub zwracamy pieniądze.

Rejestr