Instrukcje

Jak wybrać proxy do parsowania z mediów społecznościowych | OnlineProxy

 • 9 maj 2024, 00:41
 • 8 minut

Prowadzenie biznesu dzisiaj coraz bardziej przenosi się do internetu, zwłaszcza jeśli chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych. Dla biznesu proces zbierania informacji za pomocą mediów społecznościowych może przynieść wiele korzyści w porównaniu do potencjalnych konkurentów. Jednak aby to osiągnąć, nie tylko trzeba wybrać odpowiednie i skuteczne narzędzia, ale także nauczyć się z nich korzystać. W tym przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na kopiowanie danych z mediów społecznościowych. Dzięki wykorzystaniu parsowania mediów społecznościowych można uzyskać dostęp do informacji znajdujących się w popularnych i poszukiwanych mediach społecznościowych.

Dlaczego warto parsować informacje z mediów społecznościowych?

Taki proces jak parsowanie mediów społecznościowych otwiera wiele możliwości, ponieważ za pomocą mediów społecznościowych można śledzić zachowanie użytkowników, odkrywać ukryte możliwości oraz obserwować trendy. Jeśli zbieranie potrzebnych informacji odbywa się ręcznie, ten proces będzie dość trudny, skomplikowany i zajmie dużo czasu. Można rozwiązać ten problem, przenosząc informacje za pomocą specjalnych serwerów proxy i narzędzi proxy. Te narzędzia znacznie oszczędzą wysiłek i pracę.

Przede wszystkim, dzięki zastosowaniu serwerów proxy do parsowania mediów społecznościowych i narzędzi proxy, można wykonywać takie działania jak analiza różnych mediów społecznościowych, prowadzenie badań naukowych, wpływowy marketing, analiza nastrojów klientów, generowanie potencjalnych klientów, śledzenie trendów na współczesnym rynku i przyciąganie docelowej grupy odbiorców. Parsowanie mediów społecznościowych stanie się niezastąpionym narzędziem nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla zwykłych freelancerów.

Gdy pojawia się pytanie, jakie możliwości daje klientowi parsowanie mediów społecznościowych, warto zwrócić uwagę na następujące:

 • praca z asynchronicznymi i synchronicznymi żądaniami jednocześnie - to umożliwia wybór między żądaniami na żądanie a żądaniami, które są wykonywane w określonym czasie;
 • szansa na sukces wynosi 100% - jeśli jedno z żądań nie zostanie wykonane z jakiegoś powodu, proces parsowania mediów społecznościowych będzie kontynuowany, dopóki nie zostanie otrzymane żądanie;
 • możliwość łatwej i prostej integracji - aby uzyskać zalecenia, można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat działania narzędzi do procedury scrapingu;
 • praca z wbudowanymi proxy - dla centrów przetwarzania można używać różnych proxy i serwerów proxy, co umożliwia omijanie blokad i eliminację weryfikacji CAPTCHA podczas parsowania;
 • używanie odcisków palców podczas pracy w przeglądarce internetowej - technologia odcisków palców należy do kategorii wbudowanych narzędzi, które pomagają omijać różne metody stosowane do ochrony przed botami;
 • możliwość całkowitego zapomnienia o takich działaniach jak przewijanie i asynchroniczne ładowanie wykonywane w przeglądarkach, ponieważ za pomocą parsowania mediów społecznościowych można łatwo zbierać informacje nawet z najbardziej skomplikowanej strony internetowej.

Użycie specjalnej platformy API umożliwia utworzenie osobistego konta, a następnie można korzystać z określonych narzędzi do parsowania mediów społecznościowych.

Najbardziej poszukiwane i popularne narzędzia do parsowania mediów społecznościowych

Jeśli potrzebujesz przeprowadzić proces parsowania mediów społecznościowych, istnieje specjalne parsowanie w mediach społecznościowych. Jest to najbardziej optymalne narzędzie, które umożliwia uzyskanie niezbędnych informacji do prowadzenia działalności biznesowej. Ten proces jest dostępny dla każdej osoby, nawet jeśli nie ma minimalnej wiedzy programistycznej. Aby przeprowadzić parsowanie mediów społecznościowych, istnieje określona liczba narzędzi, wśród których można wyróżnić:

 • DripifyBrightdata.
 • Smartproxy.
 • Octopars.
 • Parsehub.
 • Agenty.
 • Zyte.
 • Apify.

Aby przeprowadzić automatyczne czyszczenie różnych witryn internetowych, najbardziej skutecznym narzędziem jest Octo Pars. Do parsowania mediów społecznościowych i scrapingu nie jest wymagane posiadanie umiejętności i wiedzy z zakresu programowania. Wśród funkcji, które posiada, wyróżnia się:

 • obowiązkowa autoryzacja przy logowaniu;
 • intuicyjny interfejs zarządzania;
 • praca z usługami chmurowymi;
 • możliwość zaplanowania parsowania;
 • algorytm, który zostanie wykonany automatycznie.

Cechą tego narzędzia jest to, że ma specjalny plan, który umożliwia dostęp do dowolnej liczby stron i komputerów osobistych. Jednocześnie można wyeksportować maksymalnie 10 000 rekordów na raz. Jeśli chodzi o płatne taryfy, które są dostępne w Octo Pars, obejmują one harmonogram, według którego odbywa się ekstrakcja i funkcja ekstrakcji w chmurze.

Do parsowania mediów społecznościowych często stosuje się takie popularne narzędzie jak Parse Hub. Należy ono do kategorii narzędzi dość prostych i zrozumiałych dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu. Można go używać bez problemu nawet dla osób, które nie potrafią programować. Wśród cech tego narzędzia do parsowania mediów społecznościowych warto wymienić:

 • możliwość obsługi różnych systemów operacyjnych;
 • obecność specjalnych rozszerzeń, które są instalowane w przeglądarce, aby umożliwić jak najszybsze parsowanie;
 • dostępny jest specjalny interfejs graficzny do pobierania i wyboru wszystkich niezbędnych danych.

Przy korzystaniu z darmowego planu, który jest oferowany w narzędziach Parse Hub, należy zwrócić uwagę, że ilość oferowanych usług i funkcji jest minimalna. Jednocześnie można otrzymać maksymalnie 200 stron, a proces ich przechowywania trwa nie dłużej niż 2 tygodnie. Aby uzyskać dodatkowe funkcje, warto przejść na płatny plan.

Rekomenduje się dodatkowo zwrócić uwagę na narzędzie do parsowania mediów społecznościowych i scrapingu, takie jak Import.io. Za pomocą jego użycia można zrealizować proces oczyszczania, ekstrakcji i dodawania pełnych i wysokiej jakości danych internetowych do różnych aplikacji biznesowych i platform analitycznych. Jeśli spojrzymy na jego najciekawsze części, warto wymienić następujące:

 • wystarczająco zrozumiały i prosty system do użytku;
 • możliwość samodzielnego tworzenia reguł;
 • można uzyskać potrzebne informacje ze stron, które mają zablokowany login.

Dla wystarczająco dużej liczby projektów, w których stosowany jest parsowanie mediów społecznościowych, można używać darmowego planu. Istnieje tu ogromna liczba funkcji, które można używać całkowicie za darmo. Dla firm, które są wystarczająco duże, przewidziane jest użycie wersji biznesowej.

Cechy korzystania z rezydencjalnych i innych proxy oraz proxy do parsowania mediów społecznościowych

Wszystkie wymienione powyżej narzędzia do parsowania mediów społecznościowych można używać w przypadku posiadania odpowiedniego proxy. Cechą charakterystyczną platform społecznościowych jest to, że należą one do kategorii witryn internetowych, na których nie można po prostu używać narzędzi przeznaczonych do parsowania mediów społecznościowych. Ten problem można rozwiązać za pomocą użycia proxy.

Cechą charakterystyczną proxy jest to, że są to specjalne serwery, za pomocą których przeglądarka może wykonywać żądania w imieniu konkretnej maszyny. Przy tym takie proxy mają nawet możliwość całkowitego ukrycia rzeczywistego adresu IP. Następnie wszystkie platformy używane do pracy z mediów społecznościowych nie będą w stanie określić, kto dokładnie odwiedza ich stronę. Dla użytkowników jest to wygodne, ponieważ można łatwo uzyskać informacje, nie martwiąc się, że zostaną zablokowani.

Potrzeba korzystania z różnych proxy pojawia się wtedy, gdy użytkownik jednocześnie korzysta z kilku kont, dla których trzeba przeprowadzić parsowanie mediów społecznościowych. Cechą stron, na których działają sieci społecznościowe, jest to, że stosują one specjalne ograniczenia geograficzne. Dlatego bez użycia proxy nie będzie możliwe zalogowanie się z jednego adresu. Wynika to z faktu, że jak tylko zostanie podjęta taka akcja, program natychmiast wykryje podejrzane zachowanie, co w przyszłości spowoduje blokadę. Dzięki proxy, które pomaga zmienić rzeczywisty adres, można rozwiązać ten problem. Dzięki temu osoba ma możliwość jednoczesnego logowania się na różne konta.

Jeśli spojrzymy na różne rodzaje proxy, można wyróżnić następujące:

 • proxy przeznaczone do przetwarzania informacji;
 • proxy rezydencyjne;
 • proxy mobilne.

Najbardziej poszukiwanymi dziś są proxy rezydencyjne lub mobilne, ale proces ich pozyskania do parsowania mediów społecznościowych jest o wiele trudniejszy.

Jeśli spojrzymy na główne zalety korzystania z proxy do parsowania mediów społecznościowych, najczęściej przedsiębiorcy stosują je w celu uzyskania informacji rynkowej, aby na jej podstawie tworzyć najbardziej odpowiednie oferty i usługi. Dzięki użyciu proxy forward można zbierać dane z różnych źródeł. Wśród kluczowych zalet parsowania proxy można wymienić następujące:

 • maksymalne bezpieczeństwo - poprzez użycie proxy do parsowania mediów społecznościowych można zwiększyć poziom poufności poprzez ukrycie rzeczywistego adresu;
 • możliwość otwarcia dostępu do treści dla określonego regionu za pomocą proxy - jest to najbardziej odpowiednia opcja dla przedsiębiorców, którzy stosują parsowanie mediów społecznościowych, aby śledzić oferty witryn internetowych działających w określonych regionach;
 • możliwość obejścia blokady rzeczywistego adresu za pomocą proxy - umożliwia to obejście ograniczeń narzucanych przez witryny biznesowe na skanowane dane;
 • za pomocą proxy można przeprowadzić parsowanie mediów społecznościowych o dużych objętościach - metoda programowa nie jest w stanie dokładnie określić, czy witryna internetowa jest czyszczona. Podłączenie do niej proxy umożliwia ten proces.

Jeśli chodzi o proxy, które są najbardziej odpowiednie do zbierania informacji z mediów społecznościowych, warto wyróżnić proxy rezydencyjne. Ich cechą charakterystyczną jest to, że używają one kolejno adresów IP poszczególnych użytkowników. Daje to możliwość wysyłania zapytań z zupełnie różnych źródeł w celu przeglądania stron internetowych. Zapewnia to maksymalną dokładność procesu parsowania. Dzięki stosowaniu serwerów proxy rezydencyjnych wiele firm poprawia i przyspiesza swój własny wzrost w porównaniu z konkurentami.

Wśród korzyści wynikających z korzystania z proxy rezydencyjnych warto wymienić:

 • Residential proxies belong to the category of the most reliable, as only one user can use them for social networks at the same time. Such traffic is considered unburdened;
 • When sending a request through the actual address using residential proxies, the invisibility of all applied tools is guaranteed;
 • Thanks to residential proxies, it is possible to obtain information that is tied to a specific region;
 • Using residential proxies during the social network cleaning process allows simultaneous sending of requests to multiple web addresses.

By using residential proxies, it is possible to perform a large number of other actions. This includes monitoring SEO, managing hidden social network accounts, and configuring automated bot work.

As for the process of using mobile proxies specifically, the process of their operation is very similar to that of residential proxies. Their feature is that by using them, requests can be made taking into account the geography and specific mobile operator. During the parsing process, the number of problems is also minimal, as they completely pass through blocks that resemble captcha verification. Users most often encounter it in web analogues. By using mobile proxies, it is possible to access current data, while simultaneously removing the blocking with the rotation of various mobile addresses, which occurs automatically.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, istnieje obowiązek zbierania różnych informacji z mediów społecznościowych. Przede wszystkim jest to konieczne, aby w pełni zapoznać się z potrzebami potencjalnych klientów i zrozumieć, co cieszy się największym zainteresowaniem. Jest to również najbardziej skuteczne narzędzie do poszerzania grupy docelowej. Dlatego też, aby w trakcie zbierania informacji nie ucierpiała reputacja firmy, należy podejść do tego procesu jak najbardziej ostrożnie i korzystać tylko z sprawdzonych narzędzi. Dzięki zastosowaniu specjalnych serwerów proxy będzie możliwość nie tylko ukrycia rzeczywistego adresu, ale także zwiększenia własnego bezpieczeństwa i zapewnienia gwarancji poufności w przypadku konieczności pracy w różnych sieciach społecznościowych.

Wypróbuj nasze mobilne serwery proxy

W OnlineProxy znajdziesz mobilne proxy z całego świata z dziennymi taryfami zaczynającymi się od 0,7 $ i rotacją IP. Serwery proxy doskonale nadają się do zadań służbowych. Gwarantujemy jakość lub zwracamy pieniądze.

Rejestr